M/S Råsvalen

Lindesbergs turistbåt

 Bild: Timo Haikara 

Karta över vart turerna går (ungefär)

Postadress:

Falkgränd 4

711 32 Lindesberg

Besöksadress:

Lövstavägen 3

070-347 32 31

711 33 Lindesberg

Bokning tel:

070-439 87 45

Email:

info@msrasvalen.se