Fakta om M/S Råsvalen

Det var på vattendragen våra förfäder tog sig fram när de skulle

finna en plats där de kunde slå sig ned. Vattendragen var

förutsättningen för kommunikationer och transporter. Än större

betydelse fick de, när malm började brytas och smältas till järn.

De tunga transporterna gick på sjöarna och åarna, såväl på

sommaren som på vinterns is. I början av detta sekel var det en

livlig trafik av nyttobåtar på och mellan Lindesjön och Råsvalen.

De transporterade malm, järn, kalk, trä och stycke- gods mellan

Lindesberg och Guldsmedshyttan i Råsvalens norra ände. Båtarna

hade namn som Ceylon, Zephyr, Limnäs, Sjöfröken och Hilda. På

helgerna utnyttjades de för lustturer med familjer och föreningar. Hilda - som döptes om till Råsvalen - var igång ända in på 30-talet, och har blivit förebilden till den båt vi byggt och använder för passagerartrafik.

 

Starten för verksamheten skedde hösten 1994, då tre entusiaster började planera och söka efter ett lämpligt objekt att bygga om till en turistbåt. I januari 1995 fann de en gammal timmerbogserare i Sollentuna. Den köptes och transporterades till Lindesberg, där förberedelserna för dess ombyggnad omedelbart sattes igång.I februari 1995 bildades Lindesbergs Turistbåtförening. Vid bildandet fick föreningen 50 medlemmar, ett halvår senare var man uppe i över 400. Efter några månader kunde "Råsvalen", som båten döpts till, ställas upp på varv i Rya, söder om Lindesberg. I juni 1996 var det dags för invigning. Då Råsvalen ännu inte var godkänd för passagerartrafik kunde den bara användas för mindre sällskap den första sommaren. I juni 1997 godkändes Råsvalen av Sjöfartsverket, och så var trafiken i gång.M/S Råsvalen är byggd på Wennbergs Mekaniska Verkstad 1914, som timmerbogserare.  M/S Råsvalen får ta 25 passagerare utöver besättningen. Båten besiktigas regelbundet av Sjöfartsverket.


Vikt:                         ca. 24 ton

Längd:                    12.2 meter

Bredd:                    3.3 meter

Motor:                    25hk "säffle" tändkula

Djupgående:         1.1 meter
M/S Råsvalen ägs och förs i trafik av Lindesbergs Turistbåtförening

Lindesbergs Turistbåtförening

Är en ideell förening som äger och sköter driften av M/S Råsvalen.


Detta är möjligt tack vare de få eldsjälar som lägger ner en stor del av sin fritid på föreningen.


har du ett intresse av båtar? har du kanske fartygsbefälsexamen? vi behöver bli fler aktiva medlemmar för att orka driva runt föreningen, så hör av dig! Chartra M/S Råsvalen!

Bokning av charter á 800 kr första timmen sedan 600 kr/tim. (max 25 pers) på tel: 070-439 87 45.

Skola (upp till årskurs 9), Förskolegrupper (minst 10 barn och lärare) och ungdoms-föreningar halva priset.

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 150 kr/person eller Familjemedlemskap 300 kr.

Som medlem får du en fribiljett som berättigar till en resa enligt ordinarie turlista.

Bankgiro 5949-5309

Swish 123 578 76 35.