Föreningen, Lindesbergs Turistbåtförening

Starten för verksamheten skedde hösten 1994,

då tre entusiaster började planera och söka efter

ett lämpligt objekt att bygga om till en turistbåt.


I januari 1995 fann de en gammal timmerbogserare i Sollentuna. Den köptes och transporterades till Lindesberg, där förberedelserna för dess ombyggnad omedelbart sattes igång.

I februari 1995 bildades Lindesbergs Turistbåtförening. 

Vid bildandet fick föreningen 50 medlemmar, ett halvår senare var man uppe i över 400.

Efter några månader kunde "Råsvalen", som båten döpts till, ställas upp på varv i Rya, söder om Lindesberg.

I juni 1996 var det dags för invigning. 

Då Råsvalen ännu inte var godkänd för passagerartrafik kunde den bara användas för mindre sällskap den första sommaren. 

I juni 1997 godkändes Råsvalen av Sjöfartsverket, och så var trafiken i gång.


Föreningen idag består av ca 150 medlemmar i blandade åldrar.

vi är 8 personer i styrelsen som arbetar aktivt med att driva föreningen framåt


Ideellt arbete är vad som driver denna förening framåt, allt arbete vi lägger ner på att hålla turistbåten igång sker ideellt.

Ordförande Agnetha

redo att lägga till

Verksamheten

Turistbåten körs fyra dagar i veckan, Måndagar, Tisdagar, onsdagar och Söndagar, två  turer om dagen, resterande dagar i veckan kör vi chartertrafikLindesbergs Turistbåtförening

Är en ideell förening som äger och sköter driften av M/S Råsvalen.


Detta är möjligt tack vare de få eldsjälar som lägger ner en stor del av sin fritid på föreningen.


har du ett intresse av båtar? har du kanske fartygsbefälsexamen? vi behöver bli fler aktiva medlemmar för att orka driva runt föreningen, så hör av dig! Chartra M/S Råsvalen!

Bokning av charter á 800 kr första timmen sedan 600 kr/tim. (max 25 pers) på tel: 070-439 87 45.

Skola (upp till årskurs 9), Förskolegrupper (minst 10 barn och lärare) och ungdoms-föreningar halva priset.

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 150 kr/person eller Familjemedlemskap 300 kr.

Som medlem får du en fribiljett som berättigar till en resa enligt ordinarie turlista.

Bankgiro 5949-5309

Swish 123 578 76 35.